Vzdělávání náhradních rodičů

23.09.2015 07:01

V tým sdružení pracuje již dlouhodobě s  rodiči úžvající návykové látky v rámci Centra pro rodinu Drop In,o.p.s.

Často se setkáváme s nutností svěření dětí do péče náhradních rodičů, byť jen dočasně, nebo i dlouhodobě

Požádáme tedy školení náhradních rodičů o termínu školení Vás budeme včas informovat