Slunečnicová zahrada

Slunečnicová zahrada je edukativní program, kde jsou zdokonalovány, nebo upevňovány dovednosti, které dětem schází v jeho vývojovém stupni. 
  • Nejdříve provedeme vstupní zhodnocení Vašeho dítěte, zpravidla psychologem, speciálním pedagogm v indikovaných případech i psychiatrem.
Zařízená nenahrazuje Pedagogicko psychologickou poradnu, 
Cílem je poskytovat poradenství a terapeutické intervence, 
učení poznáváním a opakování až dojde k upevnění vlastností kterých je potřeba dosáhnout. V tomto směru se jedná o upevnění pravidel a řádu.
 Často je potřebné si uvědomit, zda dítě příliš nezatěžujeme, koničky a kroužky, zda nemá splnit naše nenaplněné ambice. 
Rovněž pokud nemáme nastavena pravidla pro sebe v rodině, těžko je bude dítě přijímat pro sebe. Můžeme být nápomocni i v případech, kdy je dítě často nemocné, provádáme komolexní screening a následně sjednáme doporučení ke specialistům, o kterých jste např. s Vašim pediatrem zatím neuvažovali. 
Mějte na paměti, že často problémy dítěte jsou symptomem narušeného systému, kdy můž pomoci i krátká intervnce v rímci rodinného poradenství.