Ambulantní léčba

Je zaměřena na  těhotné uživatelky drog, ženy s problémouvým  užíváním psychotropních látek, závislostí na lécích, návykových látkách, apod., ale i s depresí. Dále v rámci sociální práce a terapie pomáhá matkám, otcům (rodičům), kterým bylo dítě odebráno z výše uvdených důvodů, získat děti do své péče zpět, pokud je to to nejlepší řešení pro dítě. Podmínkou spolupráce je absolvování léčebného programu. Současně je i k dispozici pěstounům, sociálním pracovníkům a odborné i laické veřejnosti v rámci vzdělávání.

 • Cíle: Cílem programu je dosažení stabilizace klienta a umožnit žít dětem ve svých biologických rodinách, tam kde to je pro děti bezpečný a láskyplný prostor.Psychologické vyšetření

 • Poslání: Posláním Centra pro rodinu je umožnit klientům a pacientům dosažení abstinence v případech, kdy je toho možné docílit, nebo se přiblížit co nejvíce svému cíli a začlenění do společnosti

 • Cílová skupina: Uživatelé s látkovými i nelátkovými závislostmi, problémoví uživatelé a experimentátoři.

 • Služby jsou poskotovány každý všední den na adrese Gallašova 10, Praha 6, ve středu a čtvrtek je k dispozici adiktologická ambulance v centru Prahy 1, na Senovážném náměstí

 • Poskytované služby


 • Vstupní a kontrolní zhodnocení adiktologem
  Vstupní a kontrolní zhodnocení psychologem a psychiatrem
  Doporučení do residenční léčby
  Doporučení do Terapeutické komunity
  Doporučení do zdravotnických zařízení
  individuální a skupinové poradenství
  Individuální a skupinovou terapii
  Sedmitýdenní vyhodnocovací program
  Sedmitýdenní intenzivní program
  Dvouletý léčebný strukturovaný program pro matky s dětmi (rodiče)

 • Testování na přítomnost návykových látek

  Dvouletý léčebný strukturovaný program se skládá ze tří fází
  Fáze Nízkoprahová: v rámci této fáze dochází k navazování kontaktu mezi klientem a pracovníky centra, terapeutem a
  adiktologem a doba trvání je 3. měsíce
  Fáze Tematická: v této fázi jsou klienti zařazováni do tematické skupiny a pracuji zejména na svých zakázkách a individuálních plánech týkajících se dosažení jejich cílů a léčby. Léčba spočívá zejména v nastavení pravidel, poznávání vlastních limitů a hranic a pracuje s tématy klienta a jeho individuální zakázkou. Po úspěšném zakončení této fáze, která trvá 9. měsíců, přestupuje klient do fáze Růstové, která již umožňuje větší terapeutický rozsah a klient se může více zaměřit na upevnění abstinence a učí se orientovat ve vztazích s rodinou, dochází k upevňování vazeb mezi matkou/otcem a dítětem, dochází k zvyšování profesní kvalifikace a klient se více věnuje osobnímu růstu.   

 •  

  Součástí programu je i sociální služba Odborné sociální poradenství a sociální práce.

  Provozní doba:

  Po – Čt: 10.00 – 17.00

  Pá:        10.00 – 16.00

   Centrum pro rodinu nabízí služby adiktologické ambulance

  Adiktologická ambulance pro dospělé a dorost

 •  

 • Senovážné nám 22., Praha 1, 110 00, 2.p.

 • Provozní doba:

 • St: 10.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00

 • Čt: 10.00 - 14.00