Adiktologie pro děti a dorost

Milí rodiče, pracujeme s dětmi v rámci upěvnění jejich dovedností v programu Slunečnicová zahrada, jedná se o pdporu při jednotlivých vývojových etapách, ale také podporu rodinného prostředí.
V ambulanci pro děti a dorost provádíme vstupní a kontrolní vyšetření odborníky, jako je dětský psycholog, speciální pedagog a dětský psychiatr, např. v případě medikace při ADHD, poruch chování, apod. Sledujemea, el také častou nemocnost a nepřítomnost dětí ve škole, i když se nejedná o záškoláctví, jelikož tento fskt může být často psychického původu. Šikana, strach ze školy, citlivá situace v rodině, nedostatek sebedůvěry u dítěte, to následně mlže vést k poměrně závažným problémům. 

Nabízíme tedy komplexní vyšetření a to i pohybového aparátu, možná to, ani netušíte, ale i když je vše v pořádku, v nějterých případech nevyhasínají u dětí primární reflexy a na ně se staví reflexy postulární, v těchto případech to mlž vést k tzv. nešikovnosti, za kterou dítě nemlže a peskování rodičů mu nepomůže. 

Rále nabízíme intervence speciálního pedagoga, terapeuta, rodinného terapeuta i adiktologa.

Adiktologická péče se zabývá nejen látkovými závislostmi, drogy, alkohol, ale i nelátkovými závislostmi jako jsou kyberzávislosti. Závislosti na PC hrách, kyberšikanou, apod. 

V případě, že vývoj Vašeho dítětě je vyhodnocn jako odpovídající vývojovému období, je možné i po určitou dobu navštěvovat i program Slunečnicová zahrada, kde si své dovednosti více upevní před nástupem do školy, nebo pomlžeme rodičům posílit jejich rodičovské kompetence.