Adiktologická péče pro děti a dorost

Adiktologická péče pro děti a dorost slouží dětem, které mají problémy s látkovými i nelátkovými zaávislostmi.
Slouží však i dětem ohroženými návykovými látkami v rodině, např. u matek, ale ve spolupráci s programem Slunečnicová zahrada,
 slouží jako edukativní program pro přípravu předškoláků v oblasti posilování hrubé a jemné motoriky, senzorické integrace, aj.
Ambulance je určna i dětem s ADHD, poruchami chování a učení, kde bude provedeno počáteční zhodnocení a tam, kde je nutná spefická péče dalších odborníků, bude tato péče zprostředkována.
 

Aktivty

  • Vstupní zhodnocení adiktologem
  • Vstupní a kontrolní zhodnocení dětským psychologem
  • Vstupní a kotnrolní zhodnocení spciálním pedagogem
  • Herní terapie
  • Senzorická integrace
  • Poradenství pro rodiče
  • Rodinné poradenství a terapie
  • Doporučení na dětský detox
  • Spolupráce s PPP, PC, SVP
 

Fotogalerie: Adiktologická péče pro děti a dorost